Shopping cart

Subtotal $0.00

View cartCheckout

berardibros@berardibrospizza.com

Tomato Pie

Tomato Pie

$25.00

Fresh tomato sauce, oregano, Pecorino romano topped with basil, parmesan, and extra virgin olive oil. Great hot or cold.

Fresh tomato sauce, oregano, Pecorino romano topped with basil, parmesan, and extra virgin olive oil. Great hot or cold.